Skip to main content

Bron 4.6

Koopman Albert Op de Korenmarkt

Samen met de schepenen (rechters) loste de schout misdrijven op en zorgde hij voor de berechting. Een schout werd benoemd door de heer van een gebied. Hij was het hoofd van de politie en het gerecht.

Koopman Albert Op de Korenmarkt

Albert Op de Korenmarkt was een succesvolle koopman. Hij betaalde bijvoorbeeld in 1437 een schadevergoeding, die een aantal Zeeuwen aan twee Danzigers moesten betalen. Een van deze Danzigers was Bertolt Burammer, schepen en stedelijk afgevaardigde naar de Hanzevergaderingen. Burammer was een belangrijke koopman, die handelde met Scandinavië en IJsland.

Tijdens oorlogen tussen Hollands/Zeeuwse en Oostzee-steden in de jaren 1438 en1441 leden de broers behoorlijke verliezen omdat hun schepen met koopwaar verloren gingen. Albert hield in deze tijd een koopman uit Brielle gevangen in zijn huis in Danzig, als onderpand voor schadeloosstelling. De ladingen koopwaar van deze koopman waren in Danzig in beslag genomen. Burammer nam deze man van hem over en vroeg vierhonderd mark voor zijn vrijlating.