Skip to main content

Bron 4

Deze bron staat onder nummer 1780 in een zogenaamd oorkondeboek, waarin de originele bronnen achter elkaar opgesomd zijn. Het origineel is afkomstig uit het stedelijk archief in Danzig (Gdansk). Via oorkondeboeken kunnen historici toch kennis nemen van bronmateriaal dat in andere archieven aanwezig is.