Skip to main content

Bron 2.2

KAART VAN JACOB VAN DEVENTER VAN DE STAD ZUTPHEN (1565)

Jacob van Deventer tekende in opdracht van koning Philips II rond 1565 een kaart van de stad Zutphen. Je kunt zien dat de stad verschillende keren uitgebreid is. Door de handel* en de markten was Zutphen steeds welvarender en dus groter geworden. Ook de graven en hertogen van Zutphen woonden met hun hofhouding regelmatig in Zutphen.

*Zutphen was een belangrijke handelsstad: een stad waarbij de handel het belangrijkste middel van bestaan was.

Bronnen 1. HAVO/VWO