Skip to main content

Introductie

Welkom bij het Regionaal Archief Zutphen!

In het archief liggen - in depots - heel veel originele stukken opgeslagen, uit verschillende tijden uit de geschiedenis. Jullie gaan daarvan een aantal stukken bekijken uit de middeleeuwen, of preciezer: uit de tijd van steden en staten.

Vandaag gaan jullie een mysterie oplossen uit 1466.
Eigenlijk gaan jullie op precies dezelfde manier aan het werk als de historische onderzoekers, die verhalen van mensen via originele bronnen proberen te achterhalen.
Dat is een echte zoektocht, vergis je niet! We vinden mensen van vroeger in allemaal verschillende stukken over land of huizen of belastingen die ze betaalden. Die bronnen zijn meestal niet compleet. We weten ook vaak niet wanneer deze mensen geboren werden of wanneer zij stierven, want dat soort registers waren er toen nog niet. Het wordt dus puzzelen.
Een van die onderzoekers heeft uit veel verschillende bronnen een verhaal van twee mensen kunnen reconstrueren. Hij stuitte daarbij op een mysterie:

Hoe kon het dat een eenvoudig Zutphens meisje - Hendrikje Op de Korenmarkt - trouwde met een hoge Gelderse edelman - Hendrik van Keppel - in 1466?

Dat was in die tijd niet gebruikelijk. Jullie gaan dit mysterie in drietallen met bronnen uit die tijd oplossen. Jullie printen een opdrachtenblad en een schema. Daarmee zoeken jullie zelfstandig naar jullie eigen oplossing voor dit mysterie.

Het mysterie

Het is september 1466. Hertog Adolf van Gelre (1439-1477) hangt zijn zegel aan een oorkonde. Hiermee maakt hij de oorkonde tot een officieel stuk. Hij schenkt zijn vriend Hendrik van Keppel bij zijn huwelijk 600 Rijnse guldens.
Hendrik van Keppel is een edelman, die voor hertog Adolf gewerkt heeft. Hij trouwt op 21 september 1466 met Hendrikje Op de Korenmarkt.
Hendrikje is een eenvoudig Zutphens meisje, dat op de Groenmarkt in Zutphen woont. Vijf jaar later hangt deze Hendrikje als edelvrouw haar zegel aan een verkoopakte.

Het mysterie

Hoe kon het dat een eenvoudig Zutphens meisje - Hendrikje Op de Korenmarkt - trouwde met een hoge Gelderse edelman - Hendrik van Keppel - in 1466?
De bronnen hebben we per onderdeel bij elkaar gezocht. Hier zijn bijschriften bij gemaakt. Bij elk onderdeel staan vragen op het opdrachtenblad. Als jullie alle vragen beantwoord hebben, moeten jullie dit mysterie samen kunnen oplossen!
Jullie doen dit om te leren. Vraag dus als je iets niet snapt. Veel succes!