Skip to main content

Bron 5

Albert Op de Korenmarkt probeert via een officiële verklaring van het stadsbestuur van Danzig (Gdansk), een lading van 1900 wagenschot (= lange eiken planken) terug te vorderen. Deze lading zit op een schip dat gestrand is bij Veere.

Deze bron staat onder nummer 1176 in een zogenaamd oorkondeboek, waarin de originele bronnen achter elkaar opgesomd zijn. De originele bron is aanwezig op het stadsarchief in Danzig (Gdansk). Via oorkondeboeken kunnen historici toch kennis nemen van bronmateriaal dat in andere archieven aanwezig is.

Bronnen 4. HAVO/VWO