Skip to main content

Introductie

Welkom bij het Regionaal Archief Zutphen!

Het archief is een centrale bewaarplaats voor origineel bronmateriaal uit verschillende tijdvakken uit de geschiedenis van een stad of regio. Vandaag gaan jullie met een aantal middeleeuwse bronnen werken.

Jullie gaan het leven van een Zutphense Hanzekoopman reconstrueren. Zijn naam was Albert Op de Korenmarkt en hij leefde van 1400-1458. Om te weten te komen welke betekenis Albert heeft gehad, moet je ook iets weten van de tijd en de plaats(en) waar hij leefde. Jullie krijgen dus ook bronnen te zien over de stad Zutphen.
De opdracht is:

Reconstrueer het leven van Albert Op de Korenmarkt.
Plaats zijn leven tegen de achtergrond van de tijd waarin hij leefde.

Jullie werken in drietallen. Jullie gaan originele bronnen uit de Middeleeuwen beoordelen en daarna op de juiste plaats op een tijdbalk plaatsen. Er is achtergrondinformatie die jullie daarbij helpt.
Zo krijgen jullie zicht op de ontwikkeling van Zutphen als Hanzestad en de mogelijkheden die dit bood voor een koopman als Albert Op de Korenmarkt.