Skip to main content

Zutphen in de middeleeuwen

In de tijd van de Romeinen was Zutphen al wel bewoond, maar nog geen stad. Dat veranderde in de middeleeuwen.

Lespakketten

Het Regionaal Archief Zutphen biedt twee lesbrieven aan over de Hanze. Aan de hand van bronnen lossen de leerlingen uit 1 havo/vwo een mysterie op: hoe kon een Zutphens burgermeisje trouwen met een Gelderse edelman? Leerlingen uit 4 havo/vwo analyseren diverse bronnen en reconstrueren het leven van een Zutphense Hanzekoopman.

Selecteer hieronder de lesbrief die je wilt gaan maken.

Over het archief

Het Regionaal Archief Zutphen (RAZ) bewaart de historische archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen.