Skip to main content

Bron 1.3

Hendrikje Op de Korenmarkt

De bruid Hendrikje Op de Korenmarkt, was de dochter van koopman Albert Op de Korenmarkt en Dorothea Iseren. Zij woonden toen in het huis van Alberts broer Willem aan de Groenmarkt 22. Het huis staat er nog.

Zij was niet van adel, maar in 1471 hangt zij - als edelvrouw - haar eigen zegel naast het zegel van haar man aan een verkoopakte aan het Sint Catharinaconvent aan de Nieuwstad in Zutphen. Hendrikjes zegel is helaas verloren gegaan.