Skip to main content

Bron 4.5

De familie Op de Korenmarkt

De Hanze was een vereniging van samenwerkende Noordwest-Europese handelssteden, die in de 14e en 15e eeuw op zijn machtigst was. De steden hadden handelsvrijheden (minder of geen tol) en de kooplieden reisden samen, want dat was veiliger.

De familie Op de Korenmarkt

De leden van de familie Op de Korenmarkt leren we niet kennen uit familiepapieren of correspondentie, want die zijn verloren gegaan. We vinden hen in de overheidsarchieven van de stad Zutphen. Hoewel van Steven jr. niet vaststaat dat hij koopman was, is de handelstraditie van de familie Op de Korenmarkt vanaf circa 1300 - toen stamvader Roelof in de Rijnhandel actief was - heel duidelijk. In de eerste helft van de 15e eeuw volgen de broers Albert en Willem deze traditie.
Albert vertrok in de jaren twintig van de 15e eeuw naar Danzig om zijn geluk te beproeven. Als burger van die stad duikt hij in 1431 in de bronnen op. Hij probeerde toen een lading van 1900 eiken planken terug te vorderen die in de stad Veere gestrand waren. In Danzig trouwde hij ook met een onbekende dame die in 1444 overleed.

De broers Albert en Willem verdienden hun geld als Hanzekooplieden. Zij handelden onder andere in zout, pek en hout, dat zij per schip van en naar het Oostzeegebied en West-Europa vervoerden. Het zout haalden ze op aan de Franse kust om dit te verkopen in het Oostzeegebied, waar ze dan pek en hout ophaalden.

Tussen 1441 en 1445 keerde Albert terug naar zijn geboortestad Zutphen. Hij gaat wonen in het familiehuis op de Groenmarkt. Kort daarna machtigde Willem, die verhuisd was naar Danzig, zijn broer Albert om zaken te doen in Holland, Zeeland  en Brabant. Albert deed hetzelfde: Willem behartigde de zaken voortaan in Danzig.
Albert hertrouwde in 1445 in Zutphen met Dorothea Iseren. Zij kregen twee dochters Hendrikje en Barbara. Zij zijn kort na elkaar geboren of waren tweelingzusjes. Barbara stierf tussen 1503 en 1522. Hendrikje overleed voor 13 mei 1492.