Skip to main content

Bron 3.5

KAART VAN JOHANNES VAN DOETINCHEM UIT 1610 EN EEN KAART VAN SKANE

Op de grote kaart staan veel Hanzesteden* zoals Zutphen, Zwolle, Kampen, Deventer. Op de uitvergroting van deze kaart hieronder, kun je zien waar de vitten** van Zutphen lagen. Ook Danzig kun je hier vinden. Hier had de vader van Hendrikje ook een huis. De derde kaart toont een uitvergroting van het schiereiland Skane, waarop de Zutphense vitte bij Skanör staat aangetekend.

*De Hanze was een vereniging van samenwerkende Noordwest-Europese handelssteden, die in de 14e en 15e eeuw op zijn machtigst was. De steden hadden handelsvrijheden (minder of geen tol) en de kooplieden reisden samen, want dat was veiliger. Zutphen handelde in haring, hout en zout. De vader van Hendrikje Op de Korenmarkt was een Hanzekoopman. Hij handelde vooral in hout en zout.

**Een vitte is een stukje land met een nederzetting erop.

 

 
Bronnen 1. HAVO/VWO